Smilingmountain

Nyhetsbrev om personlig utveckling, inre ledarskap, hälsa & balans i livet.  

Prenumerera

Hemsida


[Bild: Frans Kocken]             [Bild: Åsa Nyström]
Frans Kocken   Åsa Nyström

Kurser & evenemang
Kalendarium

 

 

 

 

sep 2012

Detta brev i korthet

(Uppdatering nov 2012) Nedanstående text skrevs av arrangörerna i samband med ett seminarium "Re-Vision - Omvärdera affärsframgång", 8-10 oktober i Borgvik, som vi var både med om att organisera och deltog i.

Det blev et lyckat och minnsevärt seminarium! Liknande upplägg planeras nu vt 2013. Uppdateringar publiceras här (länk).

Frans

 


Utforska möjligheterna till ett hållbart, rättvist och meningsfullt företagande i globala omställningstider

Aldrig har det varit mer värdefullt att förstå hur nya möjligheter föds i kristider. De närmaste årtiondena kommer näringsliv och samhälle att förändras i grunden och för alltid – globalt som lokalt – då ekonomiska, ekologiska och sociala kriser tvingar fram ett nytt tänkande. Vi står bl a inför “Peak Everything” då tillgången på en mängd viktiga resurser, inte minst olja, inte längre kommer att motsvara efterfrågan. ”Den gröna ekonomin” är en början men långtifrån tillräcklig för den grundläggande omställning som behövs.

Nytt tänkande och nya lösningar

Detta innebär enorma möjligheter för ett nytt tänkande och nya lösningar - som redan finns. Ett nytt ekonomiskt paradigm håller på att födas som bl a innebär en fullständig revidering av vår förståelse för vad som gör företag framgångsrika och hur vi definierar framgång. Tidigare har faktorer som socialt ansvar, miljöengagemang och individuellt sökande efter mening ansetts oförenliga med tillväxt och lönsamhet. Dessa frågor växer nu fram som avgörande framgångsfaktorer för att möta kriserna och ta vara på möjligheterna.

Ett globalt skifte av världsbilder

I själva verket befinner vi oss mitt i ett globalt skifte av världsbilder, minst lika omfattande som när jordbrukssamhället blev industrisamhälle. Skiftet är framtvingat av kriserna men också pådrivet av vetenskapens nya förståelse för hur världen fungerar – hur allt hänger samman i levande system. Detta har direkta konsekvenser för hur vi organiserar och driver verksamheter, det påverkar hela kedjan från planering till produktion och distribution. Inte minst samspelet med det övriga samhället.

Näringslivet har erfarenheten

Näringslivet har erfarenhet av att vända utmaningar till framgång. Många företagare vet att det är dags att revidera traditionella sätt att göra affärer på liksom vårt sätt att se på världen. Utmaningarna erbjuder en kreativ potential, och företag och samhällen som är beredda att ta sig an dem kommer att påbörja en inspirerande utvecklingsprocess som säkrar en genuint hållbar utveckling – såväl ekonomiskt, ekologiskt, socialt, kulturellt som existentiellt. Det är den typen av ledarskap som efterfrågas idag.

Arrangörerna

Är du intresserad av seminariet 8-10 oktober 2012 eller vill du förmedla informationen till andra, då finns här en sammanfattning av alla fakta och länkar 

Är du mer intresserad av konkreta exempel på hållbar innovation se då inlägget här nedan.

Ha det bra!

Frans KockenExempel på framgångsrikt framtidsföretagande

Hållbar innovation och framgångsrikt framtidsföretagande utifrån ett helhetsperspektiv är  ett helt nytt sätt att tänka, att se världen, att se möjligheter. Den "blåa ekonomin" (Begreppet är myntad av Gunter Pauli) är ett projekt där en lång och gedigen studie görs - för att hitta och beskriva de bästa hållbara innovationer som finns i världen just nu. Här kan man läsa om 100 konkreta exempel på framgångsrikt framtidsföretagande - som redan finns i dag! 

Frans Kocken