Smilingmountain

Nyhetsbrev om personlig utveckling, inre ledarskap, hälsa & balans i livet.  

[Bild: Frans Kocken]             [Bild: Åsa Nyström]
Frans Kocken   Åsa Nyström

Kurser & evenemang
Kalendarium


Mer information/ webbshop

[Bild: Bookcover Skapandets Spiral]

 


 

 


Yoga-retreat på Österlen

Hatha yoga och avspänning varvas med meditation, andning och rening, varande och vila på Näckrosen Kursgård omsluten av bokskogen nära den magiska Gyllebosjön. 

[Yoga retreat, bin och blomman]

Läs mer/Programblad

 


Nya hälsoresor till Indien


Ur tidigare brev

Ett kraftigt verktyg för kommunikation
Utöva personligt ledarskap i ditt liv genom 7 goda vanor
Varför är det så svårt att slappna av?

 

9 mars 2011

Nyheter/detta brev i korthet

Nu är boken "Skapandets spiral" till salu i vår webshopp och hos internätbokhandlarna! Den handlar om cykeln i hur vi skapar vår liv och hur vi kan forma våra liv till något vi verkligen önskar och som känns meningsfullt. Läs mer

Det finns många sätt att dela in ledarroller och stilar på, både i det inre och i det yttre. I detta brev handlar huvudartikeln om hur olika ledarstilar engagerar folk.


Huvudartikel


Ledarstilar som skapar engagemang

Emotionell intelligens
Med emotionell intelligens, känslans intelligens, menar vi egenskaper som social skicklighet, självstyrning, entusiasm, tålamod, medkänsla och förmåga till självmotivation. Egenskaper som inte är (enbart) biologiska utan kan läras in. De kallas även för social kompetens/social intelligens.

Inom forskning och näringsliv talar man alltmer om denna kapacitet. Det har visat sig att känslomässig intelligens är viktigare än intellektuell intelligens inom väsentliga områden. Bland dessa finns såväl bra samarbete som bra ledarskap.

Daniel Goleman var huvudmannen som på 80- och 90-talet satte "känslans intelligens" (EQ*) i fokus, som motvikt mot den intellektuella intelligensen (IQ), som tills dess ansågs viktigast när det gällde att generellt bedöma folks kompetens.

6 ledarstilar
Goleman har kommit fram till 6 viktiga ledarstilar, där ledaren använder sig av en viss social kompetens. Dessa ledarstilar engagerar medarbetarna alla på sitt eget sätt. Stilarna kallas för Visionärt, Coachande, Samförstående, Demokratisk, Trendsättande och Kommenderande. Många effektiva ledare kan agera i enlighet med dessa stilar och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.

Samklang/resonans
Bra ledare engagerar därför att de skapar "resonans" eller samklang. De talar autentiskt om sina egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omges av. För att skapa resonans behövs en stor grad av emotionell intelligens men också intellektet, mental intelligens. Stilarna har olika effekt på klimatet i gruppen. Se ++ och -- härnedan och i presentationen

Visionärt +++
Coachande ++
Samförstående +
Demokratisk +
Trendsättande (--)
Kommenderande (--)

Läs mer om de 6 olika stilarna i presentationen du kan ladda ner här. (Eller åhörarkopia till utskrift)

Intressanta frågor att fundera över:
Vilka stilar känner du igen i dig själv?
Vilka använder du dig av?
Vilka upplevde du att dina ledare/lärare använde sig av när du själv var deltagare i en grupp/klass/enhet?
När upplevde du en stil som positiv, när som negativ?
Vilka skulle du kunna utveckla som ett komplement till din "repertoire"?

Tydlig och Struktrurerande
Det finns säkert fler ledarroller och stilar. En kursdeltagare påpekade häromdagen att det saknas "den Tydliga Struktrurerande ledare" t.ex. Den roll kan behövas för bra arbetsledarskap utan att det nödvändigtvisst behöver vara "Kommenderande".

Intressant är också hur man kan bli smidigare i att byta roll. Det tar vi upp en annan gång.

Ha det bra!
Frans

 

*) EQ står för "Emotional Intelligence Quotient" och är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, underhålla relationer, motivera sig själv och vara empatisk.


Ayurveda kurser

Läkesystemet för balans i livet

Ayurveda grundkurs - steg 1
Åsa Nyström

Grundkurs i det 5000-åriga läkesystemet ayurveda för mer balans i det yttre och inre. Du lär dig bl a känna igen dig själv i de tre doshorna vata, pitta och kapha, som står bl.a för ideer, drivkraft och stabilitet. Kännetecken på balans respektive obalans. Dygnstider och årstider. Egenvårdsråd. Ätandets konst. Med mera. Inga förkunskaper krävs. Läs mer på hemsidan!

Mer information, datum och anmälan


Hälsoresor

Hälsoresor till Indien

Backwaters i KeralaKerala landskap med buffelTemple ingång Varkala South Junction

Ayurveda, yoga och självkännedom

En resa där du får tillfälle att stifta bekantskap med det 5000-tusenåriga läkesystemet ayurveda, utöva hatha yoga, njuta av den sydindiska kulturen och genom det lugna tempot komma närmare dig själv, och naturen. Mer info & broschyr

Kommande datum Läs mer om resorna och se vårt kalendarium