Email not displaying correctly? View it in your browser.
"Försök förstå först, sedan att bli förstådd"  

Lyssna-Sammanfatta-Fråga vidare - Ett kraftigt kommunikationsverktyg

"LSF" = Grundläggande samtalsteknik.   
 • Lyssna
 • Sammanfatta
 • Fråga vidare
Denna teknik   +   Att vara äkta   =    Vinnande kombination!

Den användas som grundpelare i många samtalsformer, både privat och yrkesmässigt. Med "att vara äkta" menar jag att vara genuint intresserad och att inte låtsas.

Att lyssna

Att verkligen bli lyssnat till … gör att du känner dig förstådd, bekräftad. … Skapar trygghet och förtroende. … Bäddar för bra kommunikation och en bra relation. När vi verkligen lyssnar får vi fram det bästa ur en person. 

Lär dig att verkligen lyssna till det en person säger. Lägg medan du lyssnar märke till HUR personen säger det hon säger, det berättar något om hur personen känner sig. (Kroppshållning, ton, gester)

Din kroppshållning kommer att visa det när du verkligen lyssnar. Bara se till att du inte är bortvänd. Gör ögonkontakt och håll det ofta (men inte ständigt och utan att stirra).

Att sammanfatta

En kort sammanfattning har många funktioner. Den bekräftar och visar personen att du har lyssnat. Den ger en chans att dubbelkolla om du hänger med. Både för dig själv och den andra. Den hjälper personen att strukturera sina tankar. Den stimulerar personen att berätta mer. 

Tips: 

Du ska sammanfatta ofta under samtalet. Vänta inte för länge med det. Gör det regelbundet under samtalets förlopp.
Väva in sammanfattningar på ett naturligt sätt med hjälp av fraser som:
- "Det jag hör dig säga är…" [Ge sammanfattningen]
- "Låt mig bara sammanfatta …" [Ge sammanfattningen]
Du får även avbryta om du gör det respektfullt! Det blir ofta uppskattat när du gör så här:
- "Vänta här en liten stund, låt mig kolla om jag förstår dig rätt …" [Ge sammanfattningen]

Hur en bra sammanfattning upplevs:

- "Känns bra, man känner sig hörd."
- "Man vill berätta mer, komplettera, när det fattas något i sammanfattningen."
- "Jag är förvånad, mina tankar blev mycket klarare."
Du kan sammanfatta innehållet (Det som personen säger med ord). Du kan även lägga till en kort mening om vad du upplever är personens känsla bakom orden. T.ex. "… och det känns väldigt viktigt för dig." eller "Du är lite upprörd over det du berättar". 

Efter en sammanfattning kan man pausa. Personen vill då oftast på ett naturligt sätt fortsätta och berätta mer. Det blir också lätt att fråga vidare efter en sammanfattning. Även det blir väldigt naturligt. 

Då är det bara själva sammanfattningen som kanske INTE känns naturligt. Därför:

Öva dig Ofta

Öva dig ofta i att ge sammanfattningar! 
Det stärker din lyhördhet och förbättrar kommunikationen generellt. Stå ut med att det kan kännas lite onaturligt eller konstgjord i början. Så är det med all ny teknik och nya beteenden. Öva dig i det till det känns naturligt. Då har du en ovärderlig stomme för att utveckla ditt ledarskap och din socialkompetens på!

Att fråga vidare

Det finns olika sorters frågor man kan använda sig av. Förtydligande frågor, öppna frågor, slutna frågor, osv. Navigera på din nyfikenhet och vad som verkar vara viktigast i stunden. Läs mer

"LSF" kan vara en fas som lägger grunden för andra sorters samtal. 
Du kan behöva komma till ett avslut eller övergå till en annan samtalsform, till att ge dina synpunkter, förmedla dina behov, förhandla fram en lösning, komma fram till en handlingsplan eller hantera en konflikt.

Exempel på avslut:

"Vad är din slutsats?" "Vad är ditt nästa steg?" "Vad tycker du att vi ska avtala om det här"

Ett exempel på övergången till att förmedla din sida:

"Nu att jag har förstått dig/hur du upplever situationen, låt mig nu berätta hur jag upplever den …" [Berätta] [Berätta sedan vad du önskar, eller förhandla fram en lösning som är bra för alla, om det behövs.(Vinna-vinna)] Läs mer
 

Kom i håg denna gyllene regel för kommunikation:

"Försök förstå först, sedan att bli förstådd"

Lycka till!

Frans Kocken
Nyhetsbrev om personlig utveckling, inre ledarskap, hälsa & balans i livet.  


[Bild: Frans Kocken]               [Bild: Åsa Nyström]

Kurser & evenemang
KalendariumYoga på Österlen 
 

Kurser Ayurveda

Det indiska hälsosystemet för balans i livet, grundkurs steg 1 med Åsa Nyström.
i Sankt Olof samt i Ronneby. 
Läs mer
Ny hälsoresa till Indien
november 2010Läs mer
 


Ledarutveckling för lantbruksföretag i Skåne

Läs mer på
Smilingmountain.com


Delfinansieras med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Län

 Ur tidigare brev
 • Utöva personligt ledarskap i ditt liv med 7 goda vanor.
 • Voice Dialog metoden, ledarskap i det inre 
 • Vad behöver du för att få mer riktning i ditt liv? 
 • Varför är det så svårt att slappna av?
 • Enkla sätt att investera tid i din hälsa 
 • Hälsa och Balans, om stresshantering och kroppens självläkande förmåga 
 • Coaching gav 15-20 gånger pengarna tillbaka
 • Sveriges bästa coach?
 • Vad är Ayurveda?
 • Autentiskt ledarskap mest effektivt?

Du får detta brev därför att du är kund, kontakt eller prenumerant. Vi ger aldrig bort din adress till tredje parter. Du kan avanmäla dig när som helst. Använd länken nedan eller returnera mejlet med "avanmäla" i ämnesraden.
Frans Kocken  &  Åsa Nyström 
(leg psykolog) (hälsovägeldare
& yogalärare)
Anmäla: Subscribe to this list.  

Avsändare uppgifter:
Smiling Mountain
Österlenv. 48 B
Sankt Olof, Skane 277 40

Copyright (C) 2009 Smiling Mountain All rights reserved.