Email not displaying correctly? View it in your browser.
23  juni 2009

Utöva personligt ledarskap i ditt liv genom 7 goda vanor

 

Som privatperson behöver man kunna styra sitt liv, navigera sig igenom många omständigheter och utmaningar och göra otaliga val. Chefer och ledare behöver påverka sin omgivning och reagera på olika omständigheter på ett genomtänkt, förebyggande och initiativrikt sätt. De "sju goda vanorna" är ett handfast verktyg för personligt ledarskap, både i ditt personliga liv och inom de organisationer du leder eller är del av.
 

De sju goda vanorna 

1. Var proaktiv, var förutsdeende.

2. Börja med att ha det önskade resultatet i åtanke. 

3. Sätt igång med det viktigaste först. 

4. Tänk vinna-vinna. 

5. Sök först att förstå och därefter att bli förstådd. 

6. Sök synergi.  Där resultatet är mer än summan av delarna.

7.   Vässa sågen. Gör det till en vana att ständigt förbättra. 


Källa: Boken "Sju Goda Vanor - Att verka och Leva till 100%." Upphovsmannen Stephen Covey ser dessa vanor som sju grundläggande och tidlösa principer som all verksamhet och kontakter mellan människor vilar på.
 

1. Var proaktiv, var förutseende

En proaktiv attityd är att ta ansvar för dina handlingar och tänkar i förväg. Att skapa kontroll genom att göra medvetna val och ta initiativ. Genom att aktivt påverka det du kan påverka, och släppa det du inte kan påverka. Du styrs av inre motivation och medvetna värderingar. 

En reaktiv attityd betyder att vara passiv, omedvetet känslostyrd, offer för omständigheterna.  Att styras av yttre motivation och rädsla för förändring. Resultatet är ett negativt förhållningssätt, avsaknad av kontroll över dina omständigheter och inlärt hjälplöshet.
 

2. Börja med att ha det önskade resultatet i åtanke

"Begin with the end in mind" genom att skapa en bild, idé eller vision av det du önskar eller vill uppnå. Tänk i förväg, agera sedan. Att ställa frågor som "Vad är det önskade resultatet?" och "Hur är det när det är som bäst" ger riktning - både för vana 1 och vana 3 - och både för vardagsproblem och stora utmaningar. Ledaren måste se det önskade slutresultatet för att kunna koncentrera sig på aktiviteter som hjälper till att uppnå det i slutändan.
 

3. Sätt igång med det viktigaste först

Sortera uppgifterna och sätt de verkligt viktiga aktiviteterna först. Gör varje dag och varje vecka något som leder dig närmare till att förverkliga dina långsiktiga (livs-)mål. Börja dagen med det viktigaste. Ta hand om småsakerna emellanåt och efteråt. Du får både mer gjort och det du får gjort är mer meningsfullt. Chefer/ledare bör prioritera aktiviteter som på bästa sättet syftar till att uppnå det önskade resultatet. Uppgifterna blir för många och en hel del kanske onödiga om man inte ständigt har fokus på det viktigaste.
 

4. Tänk vinna-vinna

Leta efter ömsesidiga fördelar. Gör vinna-vinna-överenskommelser. Den som ger får. Viktigt för ledarskap: De flesta prestationer baseras på gemensamma ansträngningar. Bara vinna-vinna lösningar är hållbara lösningar. Därför ska syftet vara vinna-vinna lösningar för alla.
 

5. Sök först att förstå och därefter att bli förstådd

Lyssna och förstå den andra (person eller organisation) så mycket du kan först, sedan tar dig tid att formulera och förtydliga ditt ståndpunkt och din position. Denna vana skapar förutsättningarna för vana 4 och 6 att lyckas. Vana 5 (tillsammans med 4) är en vinnande strategi inom relationer, kommunikation, förhandling, konfliktlösning, förebyggande av konflikter. Genom att utveckla och underhålla positiva relationer och att ha en god kommunikation förstås en ledare eller chef väl av andra och han/hon kan bättre förstå medarbetarna och andra inblandade.
 

6. Sök synergi

 Detta innebär att resultatet av samarbetet mellan två eller flera individer blir större eller bättre, än vad som varit möjligt om de istället arbetat en och en. Resultatet är mer summan av delarna. Detta är vanan av kreativt samarbete. Principen är att samarbete med ett tydligt syfte ofta uppnår mer, än vad som man kan uppnå genom att individer (eller organisationer) bara arbetar självständigt. Det ger ofta oväntade positiva biverkningar.  
 

7. Vässa sågen

Förbättra och utveckla dig ständigt. Vi bör lära från våra tidigare erfarenheter uppmuntra andra att göra detsamma. "Misslyckanden" även om de har varit dyra, blir på så sätt ovärderliga lärdomar. Covey ser detta som en av de mest viktiga principer för att kunna klara av utmaningar och komma till högre nivåer av kunskap, succé, integritet, livsglädje, osv.

Den sjunde vanan, att ständigt förbättra sig själv, innebär att man fortlöpande, parallellt med sina dagliga aktiviteter, sätter av tid för att förstärka och åter implementera, de första 6 vanorna i sitt liv. Den sjunde vanan blir på så vis en förutsättning för sex första vanorna.
 

Att leda dig själv och andra "inifrån utåt"

Varje vana bygger på de föregående vanorna, och är själv en förutsättning för att kunna agera i enlighet med den därpå följande vanan. De första rör endast individen själv. Vanorna 4-6 är rör individens interaktion med andra människor. Att ha uppnått en grundläggande säkerhet och mognad inom sig själv, är en förutsättning för att kunna gå vidare till mellanmänskliga kontakter och att utvecklas även i dessa. Den högsta nivån i de mellanmänskliga kontakterna nås, då man finner synergieffekter i sina kontakter med andra människor. 


Ha det bra!


Frans Kocken

Organisationskonsult, coach &leg psykolog

Nyhetsbrev om personlig utveckling, inre ledarskap, hälsa & balans i livet. Prenumerera

Kurser & evenemang
KalendariumYoga på Österlen under juli


 
 • Yoga med frukost 
 • Yoga i trädgården
 • Balansvandringar
 • Floweryoga
 
 
Yoga-retreats på ÖsterlenHatha yoga och avspänning varvas med meditation, varande och vila på Näckrosen Kursgård omsluten av bokskogen nära den magiska Gyllebosjön. 
Läs mer


Ny hälsoresa till Indien
Läs mer
 

Ur våra tidigare brev

 • Voice Dialog metoden, ledarskap i det inre 
 • Vad behöver du för att få mer riktning i ditt liv? 
 • Varför är det så svårt att slappna av?
 • Enkla sätt att investera tid i din hälsa 
 • Om stresshantering och kroppens självläkande förmåga 
 • Coaching gav 15-20 gånger pengarna tillbaka
 • Vad är Ayurveda?
 • Autentiskt ledarskap mest effektivt?

 


Du får detta brev därför att du är kund, kontakt eller prenumerant. Vi ger aldrig bort din adress till tredje parter. Du kan avanmäla dig när som helst. Använd länken nedan eller returnera mejlet med "avanmäla" i ämnesraden.

Anmäla:
Subscribe to this list.  

Avsändare uppgifter:
Smiling Mountain
Österlenv. 48 B
Sankt Olof, Skane 277 40

Our telephone:
+46 414 60565

Copyright (C) 2009 Smiling Mountain All rights reserved.


Home: Smilingmountain.com